03/02/2023

Barcelona posa fre als bicitaxis

La Guàrdia Urbana intensificarà el control de bicitaxis aquest cap de setmana

La Guàrdia Urbana de Barcelona, juntament amb Mobilitat i BSM, realitzaran aquest cap de setmana un dispositiu conjunt de control i vigilància dels Vehicles de Mobilitat Personal (VMP) d’ús d’activitat econòmica, classe C1 (trixi).

La voluntat municipal és que aquesta tipologia de vehicles circulin d’una forma endreçada i regulada, complint la normativa i posant tots els esforços per protegir les zones on es produeix una saturació més alta d’aquests vehicles.

En aquest sentit l’Ajuntament de Barcelona va regular la circulació d’aquesta tipologia de VMP a través de l’Ordenança de Circulació de Vianants i Vehicles que marca que aquest tipus de vehicles han d’estar registrats, disposar de  l’assegurança corresponent i han de circular pels espais que els corresponen.

El consistori també està treballant conjuntament amb la Dirección General de Tráfico  (DGT) per establir una instrucció tècnica amb els requisits d’obligat compliment per a què tots els bicitaxis que circulin per la ciutat ho facin en condicions òptimes de seguretat.

Fins a mitjans de juliol la Guàrdia Urbana ha interposat un total de 1.943 denúncies a VMP de classe C1 i C2 entre les que destaquen:

  • Estacionar un cicle de més de dues rodes d’ús d’activitat econòmica del tipus C1 o C2 fora dels espais habilitats a l’efecte: 883
  • (Grups turístics) Circular amb vehicle mobilitat personal (VMP) tipus A o B o cicle més dues rodes tipus C1 d’ús d’activitat econòmica des de el punt de lloguer fins a l’inici recorregut autoritzat o circulin fora itineraris autoritzats pel Districte (Ciutat Vella): 971

Des del passat mes de juny els Consistori ha intensificat el control dels VMP d’activitat econòmica amb la voluntat de protegir el vianant i regular i compatibilitzar els usos de l’espai públic, sobretot en aquelles zones que poden generar una distorsió a la vida dels veïns i veïnes.

  • Restriccions a Ciutat Vella

El dispositiu conjunt es desenvoluparà als districtes de Ciutat Vella i Sant Martí.

Aquest estiu, com es fa des de 2016, s’ha elaborat un decret que limita les zones de pas de bicicletes, vehicles de mobilitat personal i cicles de més de dues rodes d’ús comercial pels carrers de Ciutat Vella. Durant els mesos d’estiu aquesta tipologia de vehicles només poden desplaçar-se per dues rutes determinades que els permeten vorejar el districte sense entrar a l’interior.

  • Eix nord-sud: Plaça del Portal de la Pau – passeig de Colom – passeig d’Isabel II – avinguda del Marquès de l’Argentera – passeig de Circumval·lació.
  • Eix est-oest: Passeig de Picasso – passeig de Lluís Companys – passeig de Pujades – avinguda Meridiana.