28/01/2023

Noves actuacions de millora a la Superilla d’Hostafrancs

L’actuació suposarà guanyar més espai per als vianants convertint-los en espais pel passeig, pel lleure i per la trobada.

El dilluns 19 de juliol, es van iniciar obres a la Superilla d’Hostafrancs. Els treballs es fan amb l’objectiu de millorar l’accessibilitat i donar prioritat al vianant als carrers del Rector Triadó i de la Torre d’en Damians, al tram comprès entre els carrers del Consell de Cent i la Creu Coberta, en el marc del programa Superilla Barcelona. El canvi pretén reforçar el seu caràcter d’eixos cívics.

Actualment el carrer del Rector Triadó té un carril de circulació i una filera d’aparcament, amb voreres estretes. En el cas del carrer de la Torre d’en Damians està tallat al trànsit amb pilones des del carrer Consell de Cent i amb senyalització vertical des de Creu Coberta però també té una filera d’aparcament de motos i voreres estretes, i a la cantonada amb Consell de Cent hi ha l’Escola Joan Pelegrí, que és un punt on durant l’entrada i sortida del centre es dona una gran acumulació d’infants i famílies.